Референт за продажба

Кандидатот ќе биде одговорен за:

 • Планирање и продажба на информатичка опрема и услуги ( софтвер )
 • Креирање нови продажни можности преку идентификација на потенцијални корисници
 • Поддршка на веќе постоечки клиенти
 • Презентации пред поголема група на слушатели

Потребни квалификации:

 • Високо образование (Технички факултет е предност)
 • Претходно работно искуство од минимум 2 години во продажни активности (предност е работа во ИТ продажба)
 • Поседување комуникациски и презентациски вештини, способност за работа во тим
 • Задолжително поседување на возачка дозвола (Б категорија)
 • Задолжително познавање на англиски јазик

Junior .Net C# SQL Developer

Технички познавања: 

 • 1+ години искуство во развој на enterprize апликации со .NET/3.5/4.0/4.5
 • 1+ години искуство со бази на податоци (SQL Server 2008/2012)
 • Основно познавање за работа со MVC AngularJS

Потребни квалификации:

 • Високо образование
 • Претходно работно искуство од минимум 1 годинa како програмер 
 • Поседување комуникациски и презентациски вештини, способност за работа во тим
 • Задолжително поседување на возачка дозвола (Б категорија)
 • Задолжително познавање на англиски јазик